Yüksel YILMAZ

YERİN VE GÖĞÜN 6 GÜNDE YARATILMASI AYETLERLE ÇELİŞMİYOR

featured
service

YERİN VE GÖĞÜN 6 GÜNDE YARATILMASI AYETLERLE ÇELİŞMİYOR

SORU: “Fussilet: 9’uncu ayette Allah’ın arzı 2 günde yarattığını, 10’ncu ayette arzın dağlarını, bereketlerini, bitki ve ağaçlarını 4 günde yarattığını, 12’nci ayette ise gökleri 2 günde yarattığını buyurur. Bunların toplamı 8 gün eder. Oysa başka ayetlerde Allah’ın, gökleri ve yeri 6 günde yarattığı buyurmuşu. 6 mı 8 mi?”

CEVAP VERMEDEN EVVEL İLGİLİ AYETLERİ MOTOMOT MEALLENDİREYİM:

7/Araf 54; halakas semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
fî sitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
10/Yunus 3; halakas semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
fî sitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
11/Hud 7; halakas semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
fî sitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
57/Hadid 4; halakas semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
fisitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
25/Furkan 59; halakas semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
ve mâ beynehumâ: VE İKİSİNİN ARASINDA BULUNANLARI
fî sitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
32/Secde 4; halakas semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
ve mâ beynehumâ: VE İKİSİNİN ARASINDA BULUNANLARI
fî sitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
50/Kaf 38: Ve lekad halaknes semâvâti vel arda: O YARATTI GÖKLERİ VE YERİ
ve mâ beynehumâ: VE İKİSİNİN ARASINDA BULUNANLARI
fî sitteti eyyâmin: 6 GÜN İÇİNDE
—————————

BURAYA KADAR BELLİ Kİ GÖKLER VE YER TOPLAM 6 EVREDE YARATILDI
41/Fussilet 9: halakal arda fî yevmeyni: ARZI 2 GÜNDE YARATAN
41/Fussilet 10: Ve ceale fîhâ revâsiye min fevkıhâ: O BELİRLEDİ (YERİN) ÜSTÜNE BASKI YAPAN DAĞLAR
ve bâreke fîhâ: VE ORADA BEREKETLER
ve kaddere fîhâ akvâtehâ: VE TAKDİR ETTİ ORADA GIDALARINI
fî erbeati eyyâm: 4 GÜNDE
sevâen lis sâilîn: TARAFSIZCA SORGULAYANLAR(IN ANLAMALARI) İÇİN
41/Fussilet 11: Summestevâ iles semâi ve hiye duhânun: SONRA İSTİVA ETTİ DUMAN HALİNDEKİ GÖĞE (YANİ GÖĞÜ KUDRETLİ YARATINCA ONUN DA ÜZERİNDE OLMUŞ OLDU)
fe kâle lehâ ve lil ardı: SONRA DEDİ ONA (GÖĞE) VE ARZA:
’tiyâ tav’an ev kerhâ: “GELİN İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK”
kâletâ eteynâ tâiîn: DEDİLER: “GELİRİZ İSTEYEREK”
41/Fussilet 12: Fe kadâhunne seb’a semâvâtin fî yevmeyni: BÖYLECE ONLARI YAPTI 7 GÖK 2 GÜNDE
ve evhâ fî kulli semâin emrehâ: VE VAHYETTİ HER GÖĞE EMRİNİ
ve zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve hıfzâ: VE DONATTIK DÜNYA SEMASINI AYDINLATICILARLA VE KORUYUCU (UNSURLARLA).
zâlike takdîrul azîzil alîm: İŞTE BU AZİZ VE ALİM OLANIN TAKDİRİDİR.
65/Talak 12: Allâhullezî halaka seb´a semâvâtin ve minel ardı mislehunn: ALLAH ODUR Kİ YARATTI 7 GÖĞÜ VE YERDE ONLARIN MİSLİNİ

CEVAP: AYETTE GEÇEN GÜN (YEVM) SÖZCÜĞÜ BİLDİĞİMİZ MANADA GÜN OLMAYIP BAĞLAMA BAKARAK EVRE OLARAK ÇEVRİLMELİDİR. HACC 47 “Rabbinin ölçüsüyle 1 gün sizin hesap ettiğiniz 1000 yıl gibidir” DEDİĞİNE GÖRE BODOSLAMA GİRİŞİLEN BİR MATEMATİK İŞLEMİYLE HESAPLANAMAZ. HATTA BU AYET 1 ‘İN 1000 OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR “KEELFİ” YANİ “GİBİDİR” DİYOR… BÖYLECE ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEME DÖNÜŞTÜ… ÇÜNKÜ 1000 BURADA ÇOKLUKTAN KİNAYEDİR…
2 GÜNDE 7 GÖK YAPIYOR (FUSSİLET 12)
2 GÜNDE 7 ARZ YARATIYOR (FUSSİLET 9/TALAK 12)
BUNLAR EŞZAMANLI YARATILDIĞI İÇİN 2+2=4 GİBİ TOPLANMAMALI. AYETLERİ SIRASIYLA İNCELEYELİM…

YER VE GÖĞÜN YARATILMASININ TAMAMI 6 EVREDİR. BU 6 EVRENİN İÇİNDE 7 KAT YER 2 EVREDE, BU 6 EVRENİN İÇİNDE 7 KAT GÖK 2 EVREDE EŞZAMANLI YARATILIYOR. YER VE GÖĞÜN ARASINDA BULUNANLARIN YARATILMALARI DA BU 6 EVREYE DÂHİLDİR. 6 EVRE BİR ŞEYİN DEĞİL HER ŞEYİN TAMAMI. FUSSİLET 9 DA YERİN 2 EVREDE YARATILDIĞINI SÖYLEDİKTEN SONRA FUSSİLET 10’DA 4 EVREDE YERİ DAĞLAR, BEREKET VE GIDALARLA DONATTIĞINI SÖYLÜYOR. YANİ 2 EVREDE YERİ YARATTIĞINI SÖYLEDİKTEN SONRA 4 EVREDE YERİ DONATMIŞ OLUYOR. İŞTE BUNUN TOPLAMI 6 EVREDİR. YER İLE GÖK AYNI ANDA AYRILMIŞ OLDUĞUNA GÖRE VE AYET GEREK YER VE GEREKSE GÖK İÇİN HEM 2 GÜNDE HEM DE MİSLİNİ DEDİĞİNE GÖRE, 2 GÜNDE YER VE KATLARI YARATILIRKEN AYNI 2 GÜN İÇİNDE GÖK VE KATLARI DA ZATEN YARATILIYORDU.
YANİ ŞÖYLE OLUYOR:
ÖNCE YER VE GÖK BİTİŞİKKEN AYRILARAK (ENBİYA 30) AYRILAN YER VE GÖK 7 KAT OLARAK 2 EVREDE (GÜNDE) YARATILIYOR (FUSSİLET 12/TALAK 12).
SONRA,
4 EVREDE YERİ DAĞLAR, BEREKET VE GIDALARLA DONATIRKEN (FUSSİLET 10), DEMEK Kİ GÖĞÜ DE (YILDIZLAR GİBİ) AYDINLATICILARLA VE KORUYUCU UNSURLARLA DONATIYOR (FUSSİLET 12). YER VE GÖK 2 EVREDE MİSLİYLE YANİ 7 KAT YARATILIRKEN EŞZAMANLI YARATILIYOR. 4 GÜNDE YERYÜZÜ DONATILIRKEN GÖKYÜZÜNÜN DONATILMASI BEKLEMİYOR AYNI SÜREÇTE HER İKİSİ DE FONKSİYONELDİR.

ŞU HALDE SORULAN SORU YANLIŞTIR. Fussilet: 9’uncu ayette Allah’ın arzı 2 günde yarattığını, 10’ncu ayette arzın dağlarını, bereketlerini, bitki ve ağaçlarını 4 günde yarattığını, SÖYLEDİKTEN SONRA SANKİ ARZ 2 GÜNDE YARATILIRKEN GÖKLER YARATILMAYI BEKLEMİŞLER GİBİ 12’nci ayette ise gökleri 2 günde yarattığını buyurur DEYİP DE Bunların toplamı 8 gün eder DEMEK SADECE MATEMATİK VE MANTIK BİLMEMEK MESELESİ DEĞİLDİR. FUSSİLET 10’UN DEDİĞİ GİBİ “sevâen lis sâilîn” YANİ “TARAFSIZCA SORGULAYAN” YANİ “ÖNYARGISIZ” OLMAMAKLA ALAKALIDIR. O HALDE “başka ayetlerde Allah’ın, gökleri ve yeri 6 günde yarattığı buyurmuşu” DENİLEBİLİR AMA “6 mı 8 mi?” DENİLEMEZ. SANKİ ALLAH YERİ VE GÖĞÜ ART ARDA YARATMIŞ YANİ EŞZAMANLI YARATMAMIŞ GİBİ YERİ VE GÖĞÜ AYRI AYRI HESAPLAYARAK 8 GİBİ ALAKASIZ BİR SONUCUNA VARILAMAZ. EVRENE VE TABİATA BAKARAK SÜNNETULLAHI İYİ OKUYUN. ALLAH’IN YARATMASININ EŞZAMANLI GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ? FUSSİLET 11’DE ALLAH “GELİN İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK” DEDİĞİNDE GÖKLER VE YERİN HER İKİSİ DE “GELİRİZ İSTEYEREK” DEMİYOR MU? BU “GELME” EŞZAMANLI BİR GELMEDİR. AYNI ANDA HAREKETE GEÇİYORLAR. YÖNTEMLİ DÜŞÜNMEZSENİZ YANLIŞ SORULARLA YANLIŞ CEVAPLARA(!) ULAŞIRSINIZ. EĞRİ CETVELDEN DOĞRU ÇİZGİ ÇIKMAZ. Doğru soru şu: “Allah yeri de göğü de 2 günde yarattığına ve 4 günde donattığına göre toplamda kaç gün eder?” Bence yöntemli bakanlar için tam bir ilkokul birinci sınıf sorusuna dönüştü… BU YAZI BASİRETSİZ VE ZAVALLI ATEİST ZEKÂSINA BİR CEVAPTIR…
SONUÇ: YER VE GÖK EŞZAMANLI OLARAK AYRILDIKTAN SONRA, 2 GÜN YER VE GÖĞÜN KATLARIYLA EŞZAMANLI YARATILMASI 4 GÜN YER VE GÖĞÜN EVRİMSEL SÜRECE GİREREK EŞZAMANLI DONATILMASI.

YÜKSEL YILMAZ

YERİN VE GÖĞÜN 6 GÜNDE YARATILMASI AYETLERLE ÇELİŞMİYOR

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

kocaeli haber, kocaeli son dakika, kocaeli seçimler, kocaelispor,siyaset, asayiş, kocaeli kaza, kocaeli deprem, kocaeli belediyeler, kocaeli vefat, büyük kocaeli, kocaeli gündem, ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!